LEKTORI

Mgr. Hanna  Galleguillos Krupiková

  • ŠPANIELČINA VO FIRMÁCH
  • KREATÍVNA ŠPANIELČINA PRE DETI
  • OUTDOOROVÉ LEKCIE ŠPANIELČINY PRIAMO V TERÉNE
  • SLOVENČINA ZÁŽITKOVOU FORMOU
  • DOUČOVANIE MLADÝCH

      Som skúsený pedagóg, študovala som v Mexiku / Instituto Londres, Acapulco / a taktiež v Bratislave. Mám slovensko – hispánske korene, moja rodina pochádza zo Slovenska a z Bolivívie.

     Študovala som španielsky jazyk a metódologiu na Univerzite La cartuja v Granade v Španielsku / fakulta filológie španielskeho jazyka a literatúry / a na Univerzite J.A. Komenského v Bratislave na Slovensku. ŠPanielčinu učím od roku 2005. Učila som deti, teenagerov, takisto dospelých na súkromných jazykových školách, menšie deti v škôlkach, na ZŠ a ľudí na jazykových inštitútoch.

      Všetky metódy, ktoré využívam, sú tie najefektívnejšie vzhľadom na zámer môjho klienta a jeho pohodlie počas výuky. Ich integrácia vedie k motivujúcej a užitočnej hodine.

        

Mgr. Rastislav Krasko

  • ŠTRUKTUROVANÝ SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV V ANGLICKOM JAZYKU

  Som Slovák a učím Slovenský jazyk od roku 2010. 

– Osem rokov učiteľ na základnej škole (predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova)

– Člen tímu v projekte EÚ “Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne”, so zameraním okrem iného na zdokonalenie jazykových schopností žiakov (anglický a nemecký jazyk)

– Organizácia a podieľanie sa na mnohých vzdelávacích a kultúrnych podujatiach (olympiády v anglickom a slovenskom jazyku, školy v prírode, záujmové krúžky…)

–  Denný pracovný kontakt so zahraničnými študentmi

– Organizácia a vedenie rôznych študijných a kultúrnych programov pre cudzincov a Slovákov žijúcich v zahraničí

– Tvorba rôznych študijných materiálov pre študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka

– Spoluautor študijných materiálov na elearning slovenčiny na úrovni B1 – B2 pre portál slovake.eu

– Skúšajúci a testujúci v rámci certifikovaných skúšok zo slovenského jazyka podľa SERR

– Mám skúsenosti s prípravou detí z iného jazykového prostredia na Monitor resp. prijímacie skúšky na stredné školy

Učím slovenčinu komunikačným spôsobom s primeraným dôrazom na lexikálnu aj gramatickú časť jazyka a so snahou o rozvíjanie všetkých jazykových kompetencií čiže čítania, hovorenia, počúvania a počúvania s porozumením.

Snažím sa vychádzať študentom a študentkám maximálne v ústrety, prispôsobujem tempo vyučovania ich schopnostiam a možnostiam, učím individuálne, v skupinách, eventuálne cez skype.

 Pre výber typu klienta prosím kliknite SEM.
 Viac o našich metódach kliknite SEM.